Shop Hoa Linh Đan đã và đang tiếp tục khẳng định vị trí của người dẫn đầu thị trường cung cấp hoa liên tục cho thị trường trong nhiều năm qua.

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể gửi liên hệ qua email hoặc gọi trực tiếp số điện thoại bên dưới:

Điện thoại: 092.3388.600

Email: shophoalinhdan@gmail.com